265 feltartilleribataljon (240 mm) (USA)RSS

265 feltartilleribataljon (240 mm) (USA)
Skjul kort
Peover, Cheshire, Storbritannien
Peover, Cheshire
By | Area
Dato
Status koordinat Placeringen er i dette område
Hits196
265 Field Artillery Battalion (240 mm), Advance Detachment opholdt sig i Peover Cheshire den 08. maj 1944