748 Luftfartsartilleribataljon (USA)RSS

748 Luftfartsartilleribataljon (USA)
Skjul kort
Blackshaw Moor, Staffordshire, Det Forenede Kongerige
Blackshaw Moor, Staffordshire
By | Area
Dato
Hits291
748 bataljon (automatisk våben) bataljon (forsyning og vedligeholdelse) opholdt sig i Blackshaw Moor Staffordshire den 20. maj 1944
Blackshaw Moor, Staffordshire, Det Forenede Kongerige
Blackshaw Moor, Staffordshire
By | Area
Dato
Hits285
748 bataljon (automatiske våben) bataljon (forsyning og vedligeholdelse) opholdt sig i Blackshaw Moor Staffordshire den 27. juni 1944